Preskočiť navigáciu
26. novembra 2013 sa uskutočnilo Metodické školenie ku medziknižničnej výpožičnej službe pod záštitou Slovenskej národnej knižnice v Martine v spolupráci s krajskou knižnicou. 
 
13. novembra 2013 sa uskutočnila prednáška Pavla Rankova pre knihovníkov Noví používatelia knižnice v študovni a čitárni knižnice. Podujatie bolo organizované v spolupráci s občianskym združením ars_litera.
 
29. októbra 2013 sa uskutočnilo Metodické školenie ku programu KIS MaSK pod záštitou Slovenskej národnej knižnice v Martine v spolupráci s krajskou knižnicou.
 
26. septembra 2013 sa uskutočnil seminár pre knihovníkov „Výskum hudobných tém v databázach najvyššej úrovne v praxi“ v zasadačke krajskej knižnice.
 
14. novembra 2012 sa uskutočnil v študovni a čitárni krajskej knižnice 4. stredoslovenský katalogizačný workshop KatWork určený pre katalogizátorov všetkých typov knižníc. Odborným garantom podujatia bola Slovenská národná knižnica v Martine. 
 
V dňoch 12. a 13. novembra 2012 sa v krajskej knižnici uskutočnil workshop pre knihovníkov detských oddelení regionálnych knižníc Rozprávačstvo a dramatizované čítanie organizovaný v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine.
 
V mesiacoch máj - jún 2012 sa uskutočnili školenia Počítačové zručnosti pre knihovníkov RK BBSK v zasadačke krajskej knižnice. Knihovníci boli zaškolení v programoch Word 2010 a PowerPoint 2010. Školenia sa zúčastnilo 28 knihovníkov.
 
Dňa 1. decembra 2011 sa uskutočnilo školenie "Obsluha katalógu Carmen" pre zástupcov regionálnych knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja. Školiteľmi boli Ondřej Široký z firmy LANius s.r.o., Tábor a RNDr. Marian Sabo z MS-SOFT s.r.o., Žilina. 
 
Firma LANius, s.r.o., Tábor v spolupráci s krajskou knižnicou organizovali "Seminár užívateľov systému Clavius vo verejných a špeciálnych knižniciach SR" v dňoch 16. a 17. septembra 2009. Cieľom celoslovenského seminára, okrem iného, bolo zintenzívniť využívanie spoločného systému Clavius v plnom rozsahu a skvalitniť fungovanie systému v zmysle požiadaviek knižníc, ale najmä používateľov knižnično-informačných služieb. Seminára sa zúčastnilo 90 odborných knihovníkov z 34 knižníc.