Preskočiť navigáciu

Krajská knižnica organizovala v septembri – novembri 2017 päť teoreticko-praktických stretnutí s praktickými cvičeniami, tvorbu biblioterapeutického projektu a programu  v rámci projektu Základy biblioterapie pre knihovníkov.


23. - 24. a 27. februára 2017 sa uskutočnili teoreticko-praktické tréningy Riadenie a vedenie ľudí, Motivácia ľudí a Tímová práca v rámci projektu Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia.  Lektormi boli doc. Ing. Mária Seková, PhD. a Ing. Jozef Ďurian, PhD. z Akadémie vzdelávania v Banskej Bystrici.