Preskočiť navigáciu

20. decembra  2017 sa uskutočnil vianočný koncert žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy Quo vadis vo Zvolene Vianočná nálada spojený s výstavou prác žiakov výtvarného odboru. Celé podujatie bolo prezentáciou detí a pedagógov pred živým publikom a jeho cieľom je pomôcť žiakom hudobného odboru naučiť sa adekvátne a kvalitne umelecky prezentovať na verejnosti.