Preskočiť navigáciu
27. septembra 2017 sa uskutočnili 2 odborné prednášky na tému Včelárstvo a jeho význam ako súčasť kultúrneho dedičstva. Prednášal doc. Ing. Milan Kodrík, CSc. z Technickej univerzity vo Zvolene. Zároveň boli prezentované pre návštevníkov včelie produkty od chovateľa včiel p. Jozefa Gembického zo Sebechlieb. Spoluorganizátormi podujatia  boli Lesnícka fakulta TU Zvolen, Katedra integrovanej ochrany krajiny a lesa, ZO Slovenského zväzu včelárov vo Zvolene. Podujatie sa uskutočnilo v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017.