Preskočiť navigáciu

Banskobystrický samosprávny kraj ako zriaďovateľ krajskej knižnice poskytuje na nákup kníh každoročne účelovú dotáciu. Knihy zakúpené s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sú označené pečiatkou vo vnútri knihy.

2017 - dotácia 5 500,- EUR, zakúpených 582 kníh

2018 - dotácia 6 500,- EUR 


Banskobystrický samosprávny kraj ako zriaďovateľ krajskej knižnice poskytuje na aktualizáciu knižnično-informačného systému každoročne účelovú dotáciu.

2017 - dotácia 1 000,- EUR

2018 - dotácia 1 000,- EUR


Banskobystrický samosprávny kraj ako zriaďovateľ krajskej knižnice poskytol v roku 2018 účelové dotácie (kapitálové výdavky) na:

- rekonštrukciu schodiska a chodby k 2. poschodiu budovy - 6 000,- EUR; čím sa ukončila celková rekonštrukcia schodísk a chodieb v budove (2015-2018)

- zakúpenie nového knižnično-informačného softvéru - 14 430,- EUR


Ďalšie účelové dotácie (bežné príjmy) od Banskobystrického samosprávneho kraja:

2018 - oprava komínov - dotácia 1 200,- EUR

2018 - modernizácia signalizačného zariadenia na pult centrálnej ochrany - 3 000,- EUR

 

Nákup nových kníh a aktualizáciu knižnično-informačného systému v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra finančne podporuje BBSK