Preskočiť navigáciu

Mesto Zvolen poskytuje krajskej knižnici účelovú dotáciu na nákup nových kníh.

2017 - v sume 2 500,- EUR, zakúpených 300 kníh

2018 - v sume 2 500,- EUR

Účelová dotácia na nákup nových kníh z rozpočtu Mesta Zvolen