Preskočiť navigáciu
Legislatíva z oblasti knihovníctva
 
Knižničný zákon
Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (úplné znenie vo formáte pdf, 231 kB ), účinný od 1. 7. 2015
 
Autorský zákon
Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 
(úplné znenie s novelizáciami vo formáte pdf, 281 kB)
 
Zákon o ochrane osobných údajov
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (úplné znenie s novelizáciami vo formáte pdf, 151 kB)

Zákon o štátnej štatistike
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (úplné znenie s novelizáciami vo formáte pdf, 271 kB))
Zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní SR (úplné znenie vo formáte pdf, 104 kB)
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC (úplné znenie vo formáte pdf, 260 kB)
 
Zákon o archívoch a registratúrach
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach (úplné znenie s novelizáciami vo formáte pdf, 398 kB)
 
Zákon o správe štátneho majetku
Zákon č. 278/1993 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu (úplné znenie vo formáte pdf, 214 kB)