Preskočiť navigáciu

statut_vzor.pdf  - 197.41 kB

Štatút - vzor

kavp-_vzor.pdf  - 417.07 kB

Knižničný a výpožičný poriadok - vzor

revizia_kf_vzor.pdf  - 140.74 kB

Zápisnica z revízie KF - vzor