Preskočiť navigáciu

28. júna 2018 sa uskutočnilo v krajskej knižnici plánované stretnutie zástupcov mestských a obecných knižníc regiónov Detva, Krupina, Zvolen.

14. decembra 2017 sa uskutočnilo v krajskej knižnici plánované stretnutie zástupcov mestských a obecných knižníc regiónov Detva, Krupina, Zvolen.

26. októbra 2017 sa uskutočnilo školenie pre knihovníkov mestských a obecných knižníc okresov Detva, Krupina a Zvolen pod názvom „Komunitná knižnica“.
13. júna 2017 sa uskutočnilo v krajskej knižnici plánované pracovné stretnutie zástupcov profesionalizovaných obecných knižníc regiónov Detva, Krupina a Zvolen.

15. a 16. decembra 2016 sa uskutočnilo v krajskej knižnici plánované stretnutie zástupcov neprofesionalizovaných a profesionalizovaných obecných knižníc regiónov Detva, Krupina, Zvolen.

21. novembra 2016 sa uskutočnilo školenie pre knihovníkov mestských a obecných knižníc okresov Detva, Krupina a Zvolen pod názvom "Tvorba scenárov podujatí pre deti a mládež".

 
15. - 16. decembra 2015 sa uskutočnilo v krajskej knižnici plánované stretnutie zástupcov profesionalizovaných a neprofesionalizovaných obecných knižníc regiónov Detva, Krupina, Zvolen.


9. júna 2015 sa uskutočnilo v krajskej knižnici plánované pracovné stretnutie zástupcov profesionalizovaných obecných knižníc regiónov Detva, Krupina a Zvolen.


9. - 10. decembra 2014 sa uskutočnilo v krajskej knižnici plánované pracovné stretnutie zástupcov profesionalizovaných a neprofesionalizovaných obecných knižníc regiónov Detva, Krupina, Zvolen.


30. septembra 2014 sa v krajskej knižnici uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov profesionalizovaných obecných knižníc regiónov Detva, Krupina a Zvolen.9. júna 2014 sa v Obecnej knižnici vo Zvolenskej Slatine uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov profesionalizovaných obecných knižníc regiónov Detva, Krupina a Zvolen.


11. - 12. decembra 2013 sa uskutočnilo v krajskej knižnici plánované pracovné stretnutie zástupcov profesionalizovaných a neprofesionalizovaných obecných knižníc regiónov Detva, Krupina a Zvolen.


26. septembra 2013 sa v Obecnej knižnici v Budči uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov profesionalizovaných obecných knižníc regiónov Detva, Krupina a Zvolen.


15. mája 2013 sa v Mestskej knižnici v Sliači uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov profesionalizovaných obecných knižníc regiónov Detva, Krupina a Zvolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


28. februára 2013 sa uskutočnilo v krajskej knižnici pracovné stretnutie zástupcov profesionalizovaných obecných knižníc regiónov Detva, Krupina a Zvolen.