Preskočiť navigáciu

Cenník platených služieb

(platný od 25. mája 2018)

Členské poplatky na 365 dní (12 mesiacov):
*dospelí
4 EUR
*študenti do 26 rokov
3 EUR
*deti do 6 rokov
0 EUR
*deti do 15 rokov
1 EUR
*držitelia preukazu ZŤP - nad 15 rokov,
  vojnoví veteráni
1 EUR
*držitelia preukazu ZŤP - deti do 15 rokov
0 EUR
*nad 70 rokov
1 EUR
*právnická osoba
5 EUR
*jednodňový používateľ
0,50 EUR
*dobrovoľný členský poplatok
5 EUR a viac
 
 
Manipulačné poplatky:
*vystavenie duplikátu čitateľského preukazu
1 EUR
*manipulačný poplatok pri strate dokumentu
2 EUR
*rezervácia dokumentu
0,45 EUR
*MVS a MMVS pre používateľov knižnice (manipulačný poplatok za realizovaný vypožičaný titul)
3 EUR (+ ďalšie náklady účtované požičiavajúcou knižnicou)
 
 
Nedodržanie výpožičnej lehoty:
*0.   upomienka (bez písomného upomínania)
0,35 EUR
(za každý dokument)
*I. upomienka (s písomným upomínaním)
0,50 EUR
(za každý dokument)
*II. upomienka (s písomným upomínaním)
0,80 EUR
(za každý dokument)
*III. upomienka (s písomným upomínaním)
1,50 EUR
(za každý dokument)
*IV. upomienka (s písomným upomínaním)
3 EUR
(za každý dokument)
 
 
Reprografické služby:
                                                                                                   
xerokópie
čiernobiela / farebná
*A4
0,07 EUR / 0,40 EUR
*A3
0,10 EUR / 0,80 EUR
*A4 (obojstranne)
0,10 EUR / 0,80 EUR
*A3 (obojstranne)
0,15 EUR / 1,60 EUR
   
skeny
 
*1 strana A4, A3
0,10 EUR 
   
Tlač z PC:
 
*tlač 1 strany s textom, tabuľkami
0,07 EUR
*tlač 1 strany s textom, tabuľkami (obojstranne)
0,14 EUR
*tlač 1 strany s obrázkom
(pokrytie A4 do 50%)
0,50 EUR
*tlač 1 strany s obrázkom
(pokrytie A4 100 %)
1 EUR
 
 
Rešeršné služby:
 
*vyhotovenie rešerše
4,00 EUR
*tlač 1 strany
0,07 EUR
 
 
 
 
25. mája 2018
riaditeľka