Preskočiť navigáciu

pristup_hainformacie.pdf  - 39.99 kB

Interná smernica

na vykonávanie zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám  

 

IS_poskyt_info_dodatok_1.pdf  - 183.57 kB

Dodatok č. 1 k Internej smernici

na vykonávanie zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám