Preskočiť navigáciu
V utorok 10. apríla 2018 sa o 10.00 hod. uskutoční kvíz pre seniorov Podvodníci nespia v študovni a čitárni knižnice.
 
Kvíz je pripravený v spolupráci s Okresným riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, Mestom Zvolen, Mestskou políciou Zvolen a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Zvolene. Súťažiť medzi sebou budú kluby dôchodcov zo Zvolena v štyroch súťažných kolách. Zasúťažiť o ceny si v medzikolách budú môcť aj seniori v publiku. Porota bude pracovať v zložení predseda a členovia poroty. Predsedom poroty bude Jozef Michalík - inšpektor Mestskej polície Zvolen, členmi poroty budú Mgr. Ladislav Lietava - Okresné riaditeľstvo policajného zboru Zvolen, Mgr. Iveta Gondášová – Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen a Ľuba Halamová – Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen. Ceny do súťaže venovalo Mesto Zvolen.