Preskočiť navigáciu

"Sloboda a vzdelanosť sa ruka v ruke vedú a vzájomne jedna druhú
podporujú".

Ľudovít Štúr

Pozvánka na Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018 v krajskej knižnici 
 
Prečo mám rád slovenčinu - prečo mám rád Slovensko
 
Pozvánka na výstavu Emil Rakyta - Rok 1968
 
 Pozvánka na kurz pre knihovníkov
 
Pozvánka na kurz pre knihovníkov
 
Pozvánka na kurz pre knihovníkov
 
Kultúrne poukazy 2018 - úhrada členského  v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene
 
Prístup do databáz GALE
 
  Elektronická stolová čítacia lupa zakúpená v rámci projektu Čítanie bez bariér
                   
Nová služba knižnice - donáška kníh do domu Ponuka kníh z Goetheho inštitútu v oddelení náučnej literatúry

Pozvánka do semienkarne

Jednu knihu ročne knižnici