Preskočiť navigáciu

V dňoch 20. a 21. apríla 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie 24. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2018 v rámci XXXII. ročníka Štúrovho Zvolena.  

Hosťami boli: Andrej Kiska, prezident SR; Marek Maďarič, poslanec Národnej rady SR; Ing. Vladimír Maňka, poslanec Európskeho parlamentu; Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja; Mária Gharib, Nadácia Slovenskej sporiteľne; mjr. Ing. Lenka Halásová, Personálny úrad OS SR Liptovský Mikuláš; prof. PhDr. Andrej Tušer, PhD., predseda Čestného predsedníctva Štúrovho pera; Ferdinand Tisovič, Literárny fond; Ing. Lenka Balkovičová, primátorka Mesta Zvolen; Ing. Jozef Pinka, predseda Občianskeho spoločenstva Štúrov Zvolen; Monika Todová, reportérka, a ďalší hostia.
 
Vyhodnotenie súťaže Štúrovo pero 2018

Fotogaléria Štúrovho pera 2018 (20. - 21. apríla 2018)
 
 
Iné zdroje: 
 
reportáž RTVS (príspevok Na Štúrovom pere ocenili mladých novinárov, 33:12) 
 
článok na teraz.sk
 
článok na MŠVVaŠ SR
 

 
V dňoch 28. a 29. apríla 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie 23. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2017 v rámci XXXI. ročníka Štúrovho Zvolena.
 
 
Hosťami boli: Henrich Krejča, riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky; Pavla Mašková, Nadácia Slovenskej sporiteľne; prof. PhDr. Andrej Tušer, PhD., predseda Čestného predsedníctva Štúrovho pera; doc. PhDr. Ján Sand, PhD., člen Čestného predsedníctva Štúrovho pera; Ferdinand Tisovič, Literárny fond; Ing. Jaroslav Stehlík, zástupca primátorky Mesta Zvolen; Ing. Jozef Pinka, predseda Občianskeho spoločenstva Štúrov Zvolen a ďalší hostia. 
 
Fotogaléria Štúrovho pera 2017 (28. - 29. 4. 2017)
 
 
Iné zdroje: 
 
reportáž RTVS (príspevok Mladí novinári súťažili o Štúrovo pero, 32:16) 
 
článok na zv-podujatia.com 

V dňoch 22. a 23. apríla 2016 sa uskutočnilo vyhodnotenie 22. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2016 v rámci XXX. ročníka Štúrovho Zvolena.
 
 
Hosťami boli: Matthias Settele, generálny riaditeľ TV Markíza; Henrich Krejča, riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky; major Ing. Martin Farkaš, príslušník Ozbrojených síl SR; Ing. Andrej Bán, fotoreportér, novinár; Mário Nicolini, zakladateľ Euroatlantického centra, úspešný absolvent Štúrovho pera; Mgr. Peter Černek, vedúci oddelenia kultúry a cestovného ruchu BBSK; Ing. Vladimír Maňka, poslanec Európskeho parlamentu; Július Buday, Odbor komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne a. s.; PhDr. Peter Kolenič, PhD., Nadácia Čisté slovo; prof. PhDr. Andrej Tušer, PhD., predseda Čestného predsedníctva Štúrovho pera; Ferdinand Tisovič, Literárny fond; Ing. Jaroslav Stehlík, zástupca primátorky Mesta Zvolen; Ing. Jozef Pinka, predseda Občianskeho spoločenstva Štúrov Zvolen a ďalší hostia. 
 
Fotogaléria Štúrovho pera 2016 (22. - 23. 4. 2016)
 
 
Iné zdroje: 
 
reportáž RTVS (príspevok Štúrovo pero putuje opäť do Bardejova, 37:59) 
 
Štúrovo pero očami študentov časopisu Gymoš (video)
 
článok na MO SR
 
článok SME
  
 

V dňoch 17. a 18. apríla 2015 sa uskutočnilo vyhodnotenie 21. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2015 v rámci XXIX. ročníka Štúrovho Zvolena.
 
 
Hosťami boli: Matthias Settele, generálny riaditeľ TV Markíza; Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR; Henrich Krejča, riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky; Tatiana Tóthová, hovorkyňa TV Markíza; JUDr. Ladislav Serdahély, riaditeľ Literárneho fondu; Mgr. Eva Kenížová, námestníčka Literárneho fondu; PaedDr. Elena Kačalová, riaditeľka Odboru štátneho jazyka, Sekcia umenia a štátneho jazyka MK SR; PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD., riaditeľka odboru marketingu a obchodu Paneurópskej vysokej školy; Mgr. Peter Černek, vedúci oddelenia kultúry a cestovného ruchu BBSK; Ing. Lenka Balkovičová, primátorka Mesta Zvolen; Ing. Vladimír Maňka, poslanec Európskeho parlamentu; Ing. Michal Meško, majiteľ Internetového kníhkupectva martinus.sk; Július Buday, Odbor komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne a. s.; Ing. Jozef Pinka, predseda Občianskeho spoločenstva Štúrov Zvolen; úspešní absolventi Štúrovho pera - Lukáš Milan, Adriana Čahojová, Filip Struhárik, Zuzana Vitková a ďalší hostia. 
 
Fotogaléria zo Štúrovho pera 2015 (17. - 18. 4. 2015) 
 
Iné zdroje: 
 
 
reportáž RTVS (v 24. min. vysielania)
 
V dňoch 25. a 26. apríla 2014 sa uskutočnilo pod záštitou predsedu BBSK vyhodnotenie 20. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2013 v rámci XXVIII. ročníka Štúrovho Zvolena.
 
Hosťami boli: Matthias Settele, generálny riaditeľ TV Markíza; Anastasia Kuzminová, dvojnásobná olympijská víťazka v biatlone; Michal Borec, riaditeľ Centra marketingu; Tibor Mattyašovský, šéfredaktor spravodajstva TV Markíza; Pavol Fejér, reportér RTVS; Zuzana Petková, zástupkyňa šéfredaktora časopisu Trend; Ing. Miroslav Kusein, primátor mesta Zvolen; Július Buday, odbor komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne a. s.; Ing. Kristína Jakubisová, Riadenie predaja a rozvoja pobočkovej siete Slovenskej sporiteľne; Mgr. Igor Sokolík, vydavateľstvo Matice slovenskej; Ing. Jozef Pinka, predseda Občianskeho spoločenstva Štúrov Zvolen; kpt. Ing. Mário Stolár z Personálneho úradu OS SR Regrutačná skupina v Banskej Bystrici a ďalší hostia. 
 
Fotogaléria zo Štúrovho pera 2013 (25. - 26. 4. 2014)
 
Iné zdroje: 
 
článok v SME

článok a reportáž TV Markíza
 
článok na tvnoviny.sk
 

V dňoch 26. a 27. apríla 2013 sa uskutočnilo pod záštitou predsedu BBSK vyhodnotenie 19. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2012 v rámci XXVII. ročníka Štúrovho Zvolena.
 
Hosťami boli: Robert Fico, predseda vlády SR; Ing. Vladimír Maňka, europoslanec a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja; PhDr. Ján Senko, poslanec Národnej rady SR; PhDr. Miroslav Náhlik, prednosta Obvodného úradu Zvolen; Ing. Miroslav Kusein, primátor mesta Zvolen; Július Buday, odbor komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne a. s.; Ing. Kristína Jakubisová, asistentka riaditeľa pre Centrálny Bank Office - Retail Slovenskej sporiteľne; Marian Lechan, redaktor spravodajstva TV Markíza; Mgr. Peter Hajnala, PhD., riaditeľ odboru komunikácie MPRV SR; Michal Meško, riaditeľ Internetového kníhkupectva Martinus.sk; Ing. Jozef Pinka, predseda Občianskeho spoločenstva Štúrov Zvolen; kpt. Ing. Mário Stolár z Regrutačnej skupiny Personálneho úradu OS SR v Banskej Bystrici; Mgr. Katarína Fričová, riaditeľka Školského internátu vo Zvolene a ďalší hostia. 
 

Fotogaléria zo Štúrovho pera 2012 (26. - 27. 4. 2013) 

 
Iné zdroje: 
 
článok v SME
 
článok na Úrade vlády SR
 
reportáž Stred TV
 

V dňoch 27. a 28. apríla 2012 sa uskutočnilo pod záštitou predsedu BBSK vyhodnotenie 18. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2011 v rámci XXVI. ročníka Štúrovho Zvolena.

Hosťami boli: Ing. Vladimír Maňka, europoslanec a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Mgr. Alžbeta Staníková, viceprimátorka mesta Zvolen, Tibor Búza, riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky TV Markíza, Ing. Štefan Frimmer, hovorca Slovenskej sporiteľne, Ing. Ľubica Gažmerčíková, z regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Banskej Bystrici, Dr. Peter Kerlik, podpredseda Slovenského syndikátu novinárov, Ing. Jozef Pinka, predseda Občianskeho spoločenstva Štúrov Zvolen, rotný Drahomír Matušov z Územnej vojenskej správy v Banskej Bystrici a ďalší hostia.

Fotogaléria zo Štúrovho pera 2011 (27. - 28. 4. 2012)

Iné zdroje:

článok v SME


V dňoch 29. a 30. apríla 2011  sa uskutočnilo pod záštitou predsedu BBSK vyhodnotenie 17. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2010 v rámci XXV. ročníka Štúrovho Zvolena.  

Hosťami boli: Mgr. Ľubomír Galko, minister obrany SR, Ing. Vladimír Maňka, europoslanec a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Ing. Miroslav Kusein, primátor mesta Zvolen,  Oľga Dúbravská, hovorkyňa TV Markíza,  Ing. Jozef Pinka, predseda Občianskeho spoločenstva Štúrov Zvolen, kpt. Ing. Patrik Novotný z Územnej vojenskej správy v Banskej Bystrici a ďalší hostia.


Fotogaléria zo Štúrovho pera 2010  (29. - 30. 4. 2011)  

Iné zdroje:

MY zvolensko-podpolianske noviny 

ZVONLINE.Sk


V dňoch 23. a 24. apríla 2010  sa uskutočnilo pod záštitou predsedu BBSK vyhodnotenie jubilejného 16. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2009 v rámci XXIV. ročníka Štúrovho Zvolena.

Hosťami boli: Mgr. Ivan Sečík, CSc., štátny tajomník MK SR pre médiá a audiovíziu, Ing. Vladimír Maňka, europoslanec a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Ing. Miroslav Kusein, primátor mesta Zvolen,  Ing. Václav Mika, generálny riaditeľ TV Markíza,  p. Milan Černák, člen Predstavenstva  Slovenského syndikátu novinárov, PhDr. Marcel Pecník, tajomník Matice slovenskej, Ing. Jozef Pinka, predseda Občianskeho spoločenstva Štúrov Zvolen, pplk. Marián Halás, zástupca riaditeľa Personálneho úradu Ozbrojených síl SR, kpt. Patrik Novotný z Územnej vojenskej správy v Banskej Bystrici,  úspešní absolventi Štúrovho pera z predchádzajúcich ročníkov p. Lukáš Milan (denník PRAVDA), Tomáš Bella (denník SME), Martina Dratvová (TV Markíza) a ďalší hostia.

Za pätnásť rokov existencie súťaže sa jej zúčastnilo viac ako 1 900 účastníkov, 930 stredoškolských časopisov, 55 časopisov vysokoškolských, 15-krát sa zúčastnili stredoškolské časopisy Gymlet z Martina, Veget z Trenčína, Starý blesk a Nový blesk z Trnavy, Špendlík zo Sečoviec, za prácu s mladými stredoškolskými redaktormi bolo ocenených 9 pedagógov, pre redakčné kolektívy bol vydaný edičný titul Vydávame školský časopis. Poroty za 15 rokov Štúrovho pera hodnotili viac ako tritisíc strán príspevkov.

V 15. jubilejnom ročníku Štúrovho pera v dňoch 23. a 24. apríla 2010 sa zúčastnilo súťaže 72 stredoškolských časopisov, 6 vysokoškolských časopisov, 52 stredoškolákov (jednotlivcov) a 19 vysokoškolákov (jednotlivcov).

Fotogaléria zo Štúrovho pera 2009 (23.- 24. 4. 2010)