Preskočiť navigáciu

ZÁKLADNÉ SLUŽBY

 • absenčné výpožičiavanie - dokumenty si môže čitateľ vypožičať domov:
  • dospelí a študenti si môžu vypožičať najviac 15 a deti do 15 rokov 10 knižničných dokumentov na 30 dní;  
  • noviny a časopisy sa vypožičiavajú domov len  z oddelenia spoločenskovednej a umenovednej literatúry, oddelenia krásnej literatúry a oddelenia literatúry pre deti a mládež na 7 dní.
  • odbornú literatúru je možné predĺžiť maximálne 2x, ak nie je zarezervovaná  iným používateľom.
 • prezenčné vypožičiavanie - dokumenty si môže čitateľ preštudovať len v študovni a čitárni  (časopisy a noviny), všeobecné a odborné encyklopédie (signatúry ŠT, ŠTS):
  • audiodokumenty  v internetovej študovni na 1. poschodí a CD ROM-y v oddelení elektronických zdrojov.

  

ŠPECIÁLNE KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY

 • medziknižničná výpožičná služba - MVS 
  • (v prípade, že krajská knižnica požadované dokumenty nevlastní, môže sprostredkovať výpožičku z inej knižnice) -  v zmysle cenníka platených služieb; MVS sa zabezpečuje na oddelení spoločensko-vednej a umenovednej literatúry (tel.: 045/5331071, kl. 132);
 • vyhotovovanie rešerší  (v zmysle cenníka platených služieb);
 • internetové služby pre registrovaných používateľov bezplatné - dospelí 1 hodinu, deti do 15 rokov 30 minút  v oddelení elektronických zdrojov  (na prízemí) a v internetovej študovni na 1. poschodí;
  • je možnosť objednania si miesta vopred na určitú hodinu na  tel. č.: 045/5331071, kl. 138;
 • vyhotovovanie kópií z časti dokumentov knižnice (v zmysle cenníka platených služieb);
  • v študovni a čitárni zabezpečuje konzultantka;
 • rezervovanie dokumentov  (v zmysle cenníka platených služieb);
  • ak je kniha vypožičaná, používateľ si ju môže rezervovať osobne v knižnici  na jednotlivých oddeleniach,  alebo prostredníctvom online katalógu (z domu, kaviarne,...); po vrátení knihy predchádzajúcim používateľom, knižnica žiadajúcemu používateľovi pošle poštou, resp. e-mailom oznámenie, že rezervovanú knihu si možno v lehote 10 dní prísť vypožičať;
 • odloženie knihy
  • služba je určená predovšetkým pre tých, ktorí z časových alebo iných dôvodov nemôžu stráviť v knižnici čas vyberaním kníh. V on-line katalógoch si môžu vybrať z voľných kníh a objednať si ich prostredníctvom služby OBJEDNAJ ODLOŽENIE. Službu môžu využiť len registrovaní čitatelia. Za každú objednanú knihu je poplatok ako za rezerváciu (v zmysle cenníka platených služieb).