Preskočiť navigáciu
Krajská knižnica vyhlasuje regionálne kolo celoslovenskej súťaže Prečo mám rád slovenčinu - prečo mám rád Slovensko. Súťažné práce je potrebné doručiť na adresu krajskej knižnice do 20. novembra 2018 v piatich exemplároch.
 
Vyhlasovateľmi a usporiadateľmi krajského kola súťaže sú Krajská knižnica Ľ. Štúra, Centrum voľného času Domino vo Zvolene, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, Mesto Zvolen, Miestny odbor Matice slovenskej vo Zvolene. Prečo mám rád slovenčinu - prečo mám rád Slovensko je celoštátna súťaž žiakov základných a stredných škôl v písaní slohových prác, ktorá si kladie za cieľ podchytiť, rozvíjať a prehlbovať záujem detí a mládeže o materinskú reč a umožniť im vyjadriť vzťah k slovenčine a Slovensku. Na vyhodnotenie regionálneho kola súťaže v krajskej knižnici budú pozvaní ocenení žiaci, ich pedagógovia, hostia a regionálne médiá. Víťazné práce z regionálneho kola budú zaslané do celoštátnej súťaže, ktorá každoročne prebieha v júni v Nových Zámkoch a jej hlavným vyhlasovateľom a finančným gestorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 
Slávnostné vyhodnotenie súťaže bude 6. decembra 2018 o 10.00 hod. v študovni a čitárni knižnice.
 
 
 
 
 
Vyhlásenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu - prečo mám rád Slovensko
 
Stiahnite si pozvánku (jpg, 188 kb)