Preskočiť navigáciu
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra získala finančnú podporu Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu Čítanie bez bariér. Zámerom projektu bolo realizovať pre zrakovo znevýhodnených a širokú verejnosť 4 autorské čítania a besedy so zrakovo znevýhodnenými spisovateľmi a spisovateľmi bez zrakového postihnutia. Každé podujatie bolo stretnutím žánrovo príbuzných autorov so zrakovým postihnutím a bez zrakového postihnutia. Pre zrakovo znevýhodnených autorov sa na autorské čítanie v rámci projektu zakúpila elektronická stolová čítacia lupa. Cieľom projektu bolo podporiť ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí majú vzťah k literárnej tvorbe a prednesu, ukázať, že ani nevidiacim či slabozrakým nechýba kreativita. Výsledkom bola integrácia zrakovo znevýhodnených do spoločnosti prostredníctvom osobných stretnutí so širokou verejnosťou a odstraňovanie bariér dostupnosti tvorby zrakovo postihnutých. Prínosom projektu je zvýšenie povedomia širokej verejnosti o literárnej tvorbe zrakovo znevýhodnených a integrácia zrakovo znevýhodnených do kultúrneho a verejného života v regióne.
 
Partneri: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Základná organizácia Únie pre nevidiacich a slabozrakých vo Zvolene
 
Článok na zv-podujatia.com
 

Fotogalérie z autorských čítaní a besied:
 
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
 
Pozvánka na Čítanie bez bariér
 
Stiahnite si pozvánku (jpg, 542 kb)