Preskočiť navigáciu

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa pri podlimitných zákazkách podľa § 111 ods. 2 zákona a zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 2 zákona zabezpečí raz za štvrťrok zverejnenie súhrnnej správy s cenami vyšším ako 5 000 EUR bez DPH. Zverejnené správy sú vo formáte .pdf

ROK 2018:

3. štvrťrok 2018 - neboli zákazky nad 5 000 EUR bez DPH

2. štvrťrok 2018

1. štvrťrok 2018


ROK 2017:

4. štvrťrok 2017

1. - 3. štvrťrok 2017 - neboli zákazky nad 5 000 EUR bez DPH


ROK 2016:

1. - 4. štvrťrok 2016 - neboli zákazky nad 5 000 EUR bez DPH


ROK 2015:

1. štvrťrok 2015

2. štvrťrok 2015 - neboli zákazky nad 1000 EUR bez DPH

3. štvrťrok 2015

4. štvrťrok 2015


ROK 2014:

1. - 3. štvrťrok 2014 - neboli zákazky nad 1000 EUR bez DPH

4. štvrťrok 2014


ROK 2013:

1. štvrťrok 2013 - neboli zákazky nad 1000 EUR bez DPH

2. štvrťrok 2013

3. štvrťrok 2013

4. štvrťrok 2013 - neboli zákazky nad 1000 EUR bez DPH


ROK 2012:

1. - 3. štvrťrok 2012 - neboli zákazky nad 1000 EUR bez DPH

4. štvrťrok 2012