Preskočiť navigáciu

Základné dokumenty OZPK SR schválené zjazdom 20. 10. 2017 vo Zvolene

 

Stanovy OZPK SR

 STANOVY OZPK SR 2017 .pdf  - 220.82 kB

 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom odborových organizácií OZPK SR 

 Zasady_OZPK_SR_2017.pdf  - 162.62 kB

 

Finančný poriadok OZPK SR

 

 FP OZPK SR 2017.pdf  - 161.84 kB

 

Zásady poskytovania sociálnej výpomoci

Zasady_soc_vypomoci_2017.pdf  - 206.71 kB

 

Program na roky 2017 – 2021

Program OZPK SR_2017-2021.pdf  - 133.99 kB

 

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2018
KZ_VS_2018.pdf  - 435.59 kB