Preskočiť navigáciu

Zverejnené faktúry sú vo formáte .pdf

Január 2011

05. 1. 2011 - časopis Čtenář

11. 1. 2011 - publikácie edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 

11. 1. 2011 - servis výťahu 

14. 1. 2011 - pevná linka T-com

14. 1. 2011 - vodné a stočné Veolia

18. 1. 2011 - poštové služby

18. 1. 2011 - nedoplatok - dodávka elektriny

19. 1. 2011 - časopis Zdravie

19. 1. 2011 - predplatné časopisov

25. 1. 2011 - pracovná zdravotná služba

25. 1. 2011 - mobilné hovory T-mobile

25. 1. 2011 - časopis Trend

28. 1. 2011 - paušál - xerokópie 

Február 2011

1. 2. 2011 - dobropis jedálne kupóny

4. 2. 2011 - jedálne kupóny

4. 2. 2011 - nákup kníh

7. 2. 2011 - sťahovanie pobočky

11. 2. 2011 - členské SSK

11. 2. 2011 - členské SANET

14. 2. 2011 - pevná linka T- com

14. 2. 2011 - servis výťahu

14. 2. 2011 - nákup kníh

21. 2. 2011 - nedoplatok - dodávka elektriny

21. 2. 2011 - poštové služby

21. 2. 2011oprava hasiaceho prístroja

22. 2. 2011čistenie kanalizácie

25. 2. 2011 - mobilné hovory T-mobile

25. 2. 2011 - časopis ITlib

25. 2. 2011 - nákup kníh - Štúrovo pero

Marec 2011

3. 3. 2011paušál - xerokópie

9. 3. 2011nákup kníh

9. 3. 2011nákup kníh

9. 3. 2011časopis Nový Populár

9. 3. 2011nákup tonerov

9. 3. 2011Zbierka zákonov

14. 3. 2011nákup kníh

14. 3. 2011nákup tonerov

15. 3. 2011rozpis elektrickej energie

17. 3. 2011nákup kníh

17. 3. 2011nákup kníh

17. 3. 2011nedoplatok - dodávka elektriny

17. 3. 2011pevná linka T-com

18. 3. 2011nákup kníh

18. 3. 2011nákup čistiacich prostriedkov

18. 3. 2011nákup toneru

18. 3. 2011poštové služby

18. 3. 2011nákup kníh

25. 3. 2011ceny na Štúrovo pero

25. 3. 2011nákup kníh

25. 3. 2011nákup kníh

25. 3. 2011nákup kníh

25. 3. 2011 -  časopis Knižnica

29. 3. 2011 -  paušál - xerokópie

29. 3. 2011 -  nákup kníh

29. 3. 2011 -  nákup kancelárskeho materiálu 

30. 3. 2011 -  nákup kníh 

30. 3. 2011 -  mobilné hovory T-mobile

30. 3. 2011 -  nákup kníh 

30. 3. 2011 -  vodné a stočné Veolia

30. 3. 2011 -  nákup kníh 

30. 3. 2011 -  nájomné - nápojový automat

31. 3. 2011 -  nákup kníh 

31. 3. 2011 -  jedálne kupóny

Apríl 2011

6. 4. 2011 -  nákup toneru

8. 4. 2011 -  divadelné predstavenie

12.  4. 2011 -  plnenie úloh PO a BOZP

12. 4. 2011 -  Zbierka zákonov

14. 4. 2011 -  nákup knihy - ŠP

14. 4. 2011 -  pevná linka T-com

14. 4. 2011 -  služby - SANET

14. 4. 2011 -  dodávka elektriny

19. 4. 2011 -  nedoplatok - dodávka elektriny

19. 4. 2011 -  poštové služby

26. 4. 2011 -  zdravotná služba

26. 4. 2011 -  nákup kníh

27. 4. 2011 -  paušál - xerokópie

27. 4. 2011 -  nákup kníh

27. 4. 2011 -  nákup kníh

27. 4. 2011 -  nákup kníh

28. 4. 2011 -  nákup kníh

28. 4. 2011 -  nákup kníh

29. 4. 2011 -  mobilné hovory T-mobile

29. 4. 2011 -  upomienkové predmety Štúrovo pero

29. 4. 2011 -  upomienkové predmety Štúrovo pero

29. 4. 2011 -  upomienkové predmety Štúrovo pero

Máj 2011

13. 5. 2011 - dodávka elektriny

Júl 2011

27. 7. 2011 - jedálne kupóny

August 2011

16. 8. 2011 - bezpečnostné nálepky

23. 8. 2011 - nákup kníh

September 2011

7. 9. 2011 - servis auta

16. 9. 2011 - dotácia MK SR(nákup notebookov+wifi routera)

16. 9. 2011 - nákup PC zostáv

Október 2011

3. 10. 2011 - jedálne kupóny

November 2011

15. 11. 2011 - dodávka elektriny

22. 11. 2011 - predplatné časopisov

29. 11. 2011 - jedálne kupóny

December 2011

09. 12. 2011 - dodávka elektriny

19. 12. 2011 -  rozšírenie SQL licencie

31. 12. 2011 -  dodávka elektriny

<< Späť