Preskočiť navigáciu

V súlade so zákonom č. 58/2011 Z. z. (ktorý dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní) sa pri použití zákazky s nízkou hodnotou zabezpečí raz za štvrťrok zverejnenie súhrnnej správy s cenami vyšším ako 1000 EUR bez DPH. Zverejnené správy sú vo formáte .pdf

3. štvrťrok 2011

4. štvrťrok 2011