Preskočiť navigáciu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
 
V záujme zvyšovania informačného povedomia, podpory vzdelanosti a priblíženia informačných zdrojov z oblasti patentových informácií a priemyselného vlastníctva širokej verejnosti bolo v roku 2003 v priestoroch krajskej knižnice vytvorené Kontaktné a informačné miesto Úradu priemyselného vlastníctva SR.
 
Úlohou kontaktných a informačných miest úradu je informovať záujemcov o spôsobe a možnostiach ochrany výsledkov ich tvorivej alebo podnikateľskej činnosti, kde môžu požiadať o takúto ochranu, a najmä dostať do povedomia širokej verejnosti existenciu štátnej inštitúcie, ktorá zabezpečuje ochranu nehmotného majetku, priemyselného vlastníctva.
 
Informačné miesto je vytvorené v Oddelení elektronických zdrojov, poskytuje základné informácie o možnostiach priemyselno-právnej ochrany technických riešení, vynálezov, označení tovarov a služieb, výrobkov a pod. v SR a tiež literatúru a informačné materiály z tejto oblasti.
 
Odkazy:
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Kontaktné a informačné miesta ÚPV SR