Preskočiť navigáciu

Knižnica, ktorá si vypožičala dokumenty prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby  (MVS) si môže vypožičané dokumenty zobraziť v online katalógu knižnice cez linku Vaše čitateľské konto.  


 Návod

MVS

Po zobrazení tejto linky zadá knižnica do riadku "Číslo Vášho preukazu" pridelený prvý diskrétny kód a do riadku "PIN (RRMMDD)"  druhý diskrétny kód a klikne na tlačítko "Odošli".

MVS

Online katalóg