Preskočiť navigáciu

Vzdelávanie knihovníkov organizované Krajskou knižnicou Ľ. Štúra
a ďalšími vzdelávacími inštitúciami.

Vzdelávacie aktivity v rokoch: