Preskočiť navigáciu

V stredu 28. novembra 2018 sa uskutočnila Krajská konferencia Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického kraja 2018.  


15. júna 2018 členovia KP SSKK Banskobystrického kraja navštívili Lyceálnu knižnicu v Kežmarku a SNG - Kaštieľ Strážky.

15. marca 2018
sa v krajskej knižnici uskutoční Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2018, ktorý organizuje Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického kraja, Banskobystrický samosprávny kraj a Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen pod záštitou predsedu BBSK.  

Pamätné listy za dlhoročnú prácu pre slovenské knihovníctvo prevzali z rúk podpredsedníčky Banskobystrického samosprávneho kraja
PhDr. Ľubice Laššákovej: 
 

 • PhDr. Monika Albertiová (Novohradská knižnica, Lučenec),
 • Oľga Dadová (Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen),
 • Alena Dírerová (Verejná knižnica M. Kováča, Banská Bystrica),
 • Ing. Bibiána Ďurovová (Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš)
 • PhDr. Branislava Gajdošová (Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica)
 • Mária Malinovská (Slovenská lesnícka a drevárska knižnica TU vo Zvolene)
 • Katarína Matúšková (Verejná knižnica M. Kováča, Banská Bystrica)
 • Iveta Mičíková (Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota)
 • Mgr. Lucia Nižníková (Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica)
 • Ruslana Samčuková (Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen) 

6. februára 2018 sa v krajskej knižnici uskutočnila prezentáciu Fondu na podporu umenia Novinky a tipy k projektom knižnice. Podujatie, ktorého spoluorganizátorom boli Krajské pobočky SSKK Banskobystrického a Žilinského kraja, bolo určené knižniciam Banskobystrického a Žilinského kraja  - oprávneným subjektom prijímania finančnej podpory z FPU.

V dňoch 22. - 23júna 2017 sa 49 členov Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického kraja zúčastnilo návštevy knižníc v Salzburgu - Stadt: Bibliothek Salzburg a Universitätsbibliothek Salzburg.

21. marca 2017 sa v krajskej knižnici uskutočnil Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2017, ktorý organizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického kraja, Banskobystrický samosprávny kraj a Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen pod záštitou predsedu BBSK.  

Pamätné listy za dlhoročnú prácu pre slovenské knihovníctvo prevzali z rúk zástupkyne riaditeľa
Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Mgr. Michaely Piliarovej: 

 • Anna Viera Draková (Obecná knižnica, Dolné Strháre),
 • Danka Drugdová (Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen),
 • Oľga Krnáčová (Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici),
 • Juraj Máliš (Novohradská knižnica, Lučenec),
 • Alexandra Marková (Knižnica Jána Kollára, Kremnica),
 • Mgr. Mária Masárová (Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen),
 • Anna Maťašová (Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene),
 • Katarína Nagyová (Mestská knižnica, Fiľakovo),
 • Eva Štulajterová (Mestská knižnica, Brezno).


22. júna 2016 pripravila Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického kraja bezplatné školenie pre 22 členov Microsoft Excel pre pokročilých v Centre informačných technológií pri Technickej univerzite vo Zvolene. Lektorkou bola Ing. Daniela Ukropová.  

Dňa 10. júna 2016 sa 48 členov Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického kraja zúčastnilo návštevy historických knižníc Pannonhalmského arciopáctva a Győrskej diecéznej klenotnice a knižnice

Dňa 17. marca 2016 sa v krajskej knižnici uskutočnil Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2016, ktorý organizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického kraja, Banskobystrický samosprávny kraj a Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen pod záštitou predsedu BBSK.  

 Pamätné listy za dlhoročnú prácu pre slovenské knihovníctvo prevzali z rúk riaditeľa Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Milana Uhríka, PhD.:

 • Eva Beláková (Verejná knižnica M. Kováča, Banská Bystrica),
 • Dana Dorotová (Obecná knižnica Očová),
 • Mgr. Judita Karáseková (Obecná knižnica Kalinovo),
 • Mária Hriňová (Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen),
 • Ľubica Klačanská (Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene),
 • Iveta Kuzmická (Knižnica Jána Kollára, Kremnica),
 • PhDr. Janka Morongová (Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene),
 • Mgr. Erika Sanitrová (Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici),
 • Mgr. Katarína Šmelková (Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici),
 • Erika Zerolová (Mestská knižnica A. H. Škultétyho v Tisovci).

V dňoch 25. - 26. júna 2015 sa 44 členov Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického kraja zúčastnilo exkurzie do Akademickej knižnice Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach a Jihočeskej vedeckej knižnice v Českých Budějoviciach.  


Dňa 17. marca 2015 sa v krajskej knižnici uskutočnil Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2015, ktorý organizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického kraja, Banskobystrický samosprávny kraj a Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen pod záštitou predsedu BBSK.  

Pamätné listy za dlhoročnú prácu pre slovenské knihovníctvo prevzali z rúk riaditeľa Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Martina Beluského:

 • PhDr. Slávka Beracková, Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici,
 • Ivana Gelienová, Verejná knižnica M. Kováča, Banská Bystrica,
 • Marta Hrubčová, Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, V. Krtíš,
 • Alžbeta Madudová, Knižnica J. Kollára, Kremnica,
 • PhDr. Táňa Mikitová, Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota,
 • Ing. Jana Miškovská, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene,
 • Mgr. Beata Mokošová, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene,
 • Anna Moravčíková, Obecná knižnica, Dobrá Niva,
 • Iveta Sláviková, Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen, 
 • Bc. Monika Šatarová, Novohradská knižnica, Lučenec.
Prezentácia z podujatia (BBSK - YouTube)

Zápisnica zo zasadnutia výboru KP SSKK Banskobystrického kraja konaného dňa 10. februára 2015 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra, Zvolen.
 

zap_kpssk_1_2015.pdf - 194.73 kB

Zápisnica zo zasadnutia výboru KP SSKK (10. 2. 2015)  
 

Dňa 17. septembra 2014 pripravila Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického kraja bezplatné školenie pre členov Microsoft Excel pre začiatočníkov a mierne pokročilých v multimediálnej študovni Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici pri Technickej univerzite vo Zvolene.
Dňa 10. júna 2014 sa členovia Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického kraja zúčastnili exkurzie do Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku.  40 knihovníkov sa oboznámilo s modernou a progresívnou knižnicou.  Po návšteve knižnice sa uskutočnila individuálna prehliadka mesta Ružomberok a jeho kultúrnych pamiatok. V popoludňajších hodinách knihovníci navštívili drevenú osadu Vlkolínec a pozreli si rezerváciu ľudovej architektúry.
 

Zápisnica zo zasadnutia výboru KP SSKK Banskobystrického kraja konaného dňa 14. mája 2014 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra, Zvolen.
 

zap_kpssk_02_2014.pdf - 148.94 kB

Zápisnica zo zasadnutia výboru KP SSKK (14. 5. 2014)  


Dňa 25. marca 2014 sa v študovni a čitárni krajskej knižnice uskutočnil Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2014, ktorý organizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického kraja, Banskobystrický samosprávny kraj a Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen pod záštitou predsedu BBSK.

Pamätné listy za dlhoročnú prácu pre slovenské knihovníctvo prevzali z rúk riaditeľa Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Martina Beluského:

 • Jana Albertová, Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen,
 • Anna Hríbiková, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici,
 • Bc. Stanislava Hriňová, Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota, 
 • Božena Kaššová, Mestská knižnica Michala Chrásteka, Žiar nad Hronom,
 • Marta Korónyová, Verejná knižnica Michala Kováča, Banská Bystrica,
 • Ľubica Miadoková, Novohradská knižnica, Lučenec, 
 • Anna Murínová, Obecná knižnica v Kokave nad Rimavicou,
 • Ing. Igor Prokop, Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici,
 • Eva Toběrná, Knižnica Domu kultúry ŽSR, Zvolen, 
 • Mgr. Zuzana Unzeitigová, Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš.

  Zápisnica zo zasadnutia výboru KP SSKK Banskobystrického kraja konaného dňa 26. februára 2014 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra, Zvolen.

   

  zap_kpsskk_1_2014.pdf - 147.08 kB

  Zápisnica zo zasadnutia výboru KP SSKK (26. 2. 2014) 


  15. novembra 2013 uskutočnila Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov pre Banskobystrický kraj krajskú konferenciu, na ktorej okrem iného, bol zvolený aj nový výbor pre ďalšie funkčné obdobie (2014-2017).

  konferencia_kpssk_2013.pdf - 149.23 kB

  Zápisnica z konania krajskej konferencie KP SSK pre Banskobystrický kraj (15. 11. 2013)

  Dňa 20. júna 2013 organizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov v spolupráci s Univerzitnou knižnicou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pre svojich členov v rámci cyklu podujatí zameraných na interné vzdelávanie knihovníkov prednášku na tému Vzťahy na pracovisku. Podujatie sa uskutočnilo vo Vzdelávacom centre UK UMB a prednášateľkou bola Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. z Katedry psychológie PF UMB v Banskej Bystrici. Podujatia sa zúčastnilo 39 knihovníkov z rôznych typov knižníc Banskobystrického kraja.

  Dňa 7. júna 2013 organizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Banskobystrického kraja v zmysle plánu činnosti na rok 2013 exkurziu do Pamätníka písomníctva na Morave v priestoroch benediktínskeho kláštora v Rajhrade - fotogaléria (odkaz). 49 knihovníkov sa v sprievode p. Ivana Zálešáka oboznámilo  s historickou knižnicou Benediktínskeho opátstva v Rajhrade, ktorá bola pre verejnosť otvorená v roku 2006, fond tvorí 65 tisíc zväzkov. V popoludňajších hodinách si účastníci exkurzie mali možnosť prehliadnuť  zámok Lednice a jeho okolie (Minaret, Jánov hrad alebo palmový skleník).

  Dňa 17. 12. 2012 zasadala Rada vlády Slovenskej republiky pre kultúru. Za sekciu kultúrne dedičstvo bola menovaná za členku rady Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov.

  Dňa 12. septembra 2012 sa pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene uskutočnil odborný seminár "Knižnica a jej miesto v elektronickom informačnom prostredí", kde odovzdala predsedníčka Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov Banskobystrického kraja Eva Kochanová, v zastúpení predsedníčky Spolku slovenských knihovníkov Ing. Silvii Stasselovej, pozdrav a knižný dar riaditeľke jubilujúcej knižnice Ing. Alene Poláčikovej. 


  Dňa 23. mája 2012 organizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Banskobystrického kraja v zmysle plánu činnosti na rok 2012 pre svojich členov exkurziu do Apponyiho knižnice v Oponiciach a do Univerzitnej knižnice Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.  


  Dňa 25. apríla 2012 organizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Banskobystrického kraja v spolupráci s Goetheho Institut Bratislava a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici workshop Podpora čítania pre deti a mládež. Lektorkou bola Karin Kotsch, literárna pedagogička. Workshop bol zameraný na metódy a materiál, ktorý podporuje čítanie u detí - napr. tvorba kreatívnych receptov na čítanie, kino z rozprávkových kníh, budovanie rozprávkovej truhlice a iné.


  Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Banskobystrického kraja participovala na príprave XII. ročníka odborného seminára akademických knižníc Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických podmienkach a špecifické požiadavky používateľov v období hospodárskej krízy, ktorý sa uskutočnil 24. apríla 2012 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. 


   smernica_ifla_2010.pdf - 1.05 MB

  Slovenský preklad Smernice IFLA pre služby verejných knižníc na stiahnutie (pdf) 


  Smernica IFLA pre služby verejných knižníc z roku 2010 je zdrojom mnohých argumentov o neoceniteľnej úlohe všetkých typov knižníc v znalostnej spoločnosti a jej súčasťou sú úspešné príklady z praxe knižníc z celého sveta, ktorými sa môžete inšpirovať pri modernizácii a rozširovaní služieb Vašej knižnice. Stiahnite si online verziu Smernice IFLA pre služby verejných knižníc a uverejnite ju na webovej stránke Vašej knižnice alebo Vášho zriaďovateľa. Slovenský preklad je druhým prekladom na svete, čo dáva slovenským knižniciam časový náskok. Využívajte tento náskok v prospech Vašich knižníc a ich trvalej udržateľnosti!

  Silvia Stasselová, IFLA Officer, predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov


  2. a 3. júna 2011 sa členovia Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov Banskobystrického kraja zúčastnili exkurzie do Národnej knižnice Českej republiky v Prahe a Národnej technickej knižnice v Prahe. 44 knihovníkov Banskobystrického kraja sa oboznámilo s vybranými pracoviskami a knižnično-informačnými službami obidvoch knižníc. 2. júna 2011 vo večerných hodinách spoločne videli v Divadle Broadway v Prahe muzikál KAT MYDLÁŘ.


  Dňa 10. mája 2011 zorganizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov v spolupráci s Univerzitnou knižnicou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre svojich členov v rámci cyklu podujatí zameraných na interné vzdelávanie knihovníkov prednášku na tému "Riešenie konfliktných situácií". 


  V dňoch 11. mája, 18. mája a 8. júna 2010 pripravila a realizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov pre Banskobystrický kraj (KP SSK) bezplatné školenia pre členov zamerané na prácu s textovým editorom WORD, tabuľkovým editorom EXCEL a vyhľadávanie informácií na INTERNETE.