Preskočiť navigáciu
Dňa 10. júna 2014 sa členovia Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického kraja (KP SSKK) zúčastnili exkurzie do Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (UK KU v Ružomberku).  40 knihovníkov sa oboznámilo s modernou a progresívnou knižnicou.  Po návšteve knižnice sa uskutočnila individuálna prehliadka mesta Ružomberok a jeho kultúrnych pamiatok. V popoludňajších hodinách knihovníci navštívili drevenú osadu Vlkolínec a pozreli si rezerváciu ľudovej architektúry.