Preskočiť navigáciu
V dňoch 12. a 13. novembra 2012 sa v krajskej knižnici uskutočnil workshop pre knihovníkov detských oddelení regionálnych knižníc Rozprávačstvo a dramatizované čítanie organizovaný v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine. V dvojdňovej praktickej dielni si knihovníci pod vedením odborného lektora MgA. Martina Haka vyskúšali dve zaujímavé techniky práce s príbehom. Išlo o živé rozprávanie a dramatizované čítanie so zámerom ukázať ich ako praktické nástroje využiteľné pri práci s deťmi. Cieľom bolo oboznámiť knihovníkov so základnými princípmi rozprávačského umenia a prácou s príbehom (základy dramaturgie), poskytnúť priestor pre tréning a získanie vlastných skúseností s vybranými technikami.