Preskočiť navigáciu

2. a 3. júna 2011 sa členovia Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov Banskobystrického kraja zúčastnili exkurzie do Národnej knižnice Českej republiky v Prahe a Národnej technickej knižnice v Prahe. 44 knihovníkov Banskobystrického kraja sa oboznámilo s vybranými pracoviskami a knižnično-informačnými službami obidvoch knižníc. 2. júna 2011 vo večerných hodinách spoločne videli v Divadle Broadway v Prahe muzikál KAT MYDLÁŘ.