Preskočiť navigáciu

23. - 24. a 27. februára 2017 sa uskutočnili teoreticko-praktické tréningy Riadenie a vedenie ľudí, Motivácia ľudí a Tímová práca v rámci projektu Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia.  Lektormi boli doc. Ing. Mária Seková, PhD. a Ing. Jozef Ďurian, PhD. z Akadémie vzdelávania v Banskej Bystrici. Cieľom kurzu bolo nadobudnúť zručnosti v riadiacej praxi - riadení a vedení zamestnancov, využívaní motivačných techník a pri riešení tímových úloh na pracovisku. Zúčastnili sa ho vedúci zamestnanci na všetkých úrovniach riadenia verejných knižníc Banskobystrického kraja.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Projekt Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu