Preskočiť navigáciu

Dňa 23. mája 2012 sa členovia Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov Banskobystrického kraja zúčastnili exkurzie do Apponyiovskej knižnice v Oponiciach. 50 knihovníkov sa oboznámilo s unikátnou zrekonštruovanou historickou knižnicou Apponyiovského rodu.  Lektorom a zanieteným sprievodcom bol Peter Králik (manažér pre vzťahy s verejnosťou), ktorý sprevádzal knihovníkov aj pri výstupe na zrúcaninu Oponického hradu v Oponiciach a priblížil im tiež jeho históriu. Pútavé rozprávanie všetkých veľmi zaujalo. Popoludní knihovníci navštívili Univerzitnú knižnicu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sídliacu v novej modernej budove, s ktorou ich oboznámila p. riaditeľka PhDr. Anežka Strihová.