Preskočiť navigáciu
Dňa 20. júna 2013 organizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov v spolupráci s Univerzitnou knižnicou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pre svojich členov v rámci cyklu podujatí zameraných na interné vzdelávanie knihovníkov prednášku na tému Vzťahy na pracovisku. Podujatie sa uskutočnilo vo Vzdelávacom centre UK UMB a prednášateľkou bola Mgr. Zuzana Heinzová PhD. z Katedry psychológie PF UMB v Banskej Bystrici. Podujatia sa zúčastnilo 39 knihovníkov z rôznych typov knižníc Banskobystrického kraja.