Preskočiť navigáciu

26. novembra 2013 sa uskutočnilo Metodické školenie ku medziknižničnej výpožičnej službe pod záštitou Slovenskej národnej knižnice v Martine v spolupráci s krajskou knižnicou. Školenie bolo určené pre knihovníkov regionálnych, mestských a obecných knižníc, ktorí sprístupňujú informácie a dokumenty pre obyvateľov a používateľov vo svojom regióne, pre pracovníkov školských knižníc a knižníc iných sietí.