Preskočiť navigáciu

10. - 12. októbra 2016 sa uskutočnili teoreticko-praktické tréningy Účinná komunikácia, Asertivita, Riešenie konfliktov v rámci projektu Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia. Lektorkou bola Mgr. Veronika Maňková z Akadémie vzdelávania v Banskej Bystrici. Cieľom kurzu bolo zlepšenie komunikačných schopností zamestnancov, osvojenie kľúčových mäkkých zručností a zvládanie konfliktných situácií. Účastníkmi boli odborní zamestnanci verejných knižníc Banskobystrického kraja.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Projekt Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu