Preskočiť navigáciu
22. marca 2018 sa uskutočnil celoslovenský seminár pre školské knižnice zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc. Seminár zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľ. Štúra.