Preskočiť navigáciu
V dňoch 16. - 17. októbra 2018 sa v krajskej knižnici uskutočnil teoreticko-praktický tréning Tvorba a manažment projektov v rámci projektu Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia 2. Lektormi boli projektoví manažéri Mgr. Aneta Chlebničanová a Rastislav Očenáš. Cieľom kurzu bolo priblížiť tvorbu a manažment projektov ako efektívny nástroj dosahovania rôznorodých cieľov. Kurz praktickým prístupom rozvinul kompetencie a zručnosti absolventov vzdelávania pre úspešné podávanie a realizáciu projektov. Účastníkmi boli odborní zamestnanci verejných knižníc Banskobystrického kraja.

 
PODUJATIE Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL
FOND NA PODPORU UMENIA - HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU
 
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu