Preskočiť navigáciu

V dňoch 5. - 7. októbra 2008 sa konal 11. ročník Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografov 2008 pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja p. Milana Murgaša. Medzinárodné podujatie sa konalo v rámci Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti na pôde Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene. Organizátormi kolokvia boli Slovenská národná knižnica v Martine - Národný bibliografický ústav, Spolok slovenských knihovníkov a Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene. Témami kolokvia boli: Perspektívy bibliografie, Rozprávkári a Česko-slovenské vzťahy v histórii regiónov - vplyv osobností. Primárnym cieľom medzinárodného podujatia bolo stretnutie odborníkov v oblasti bibliografie, vzájomná vedecká rozprava, výmena skúseností, prezentácia výsledkov práce v oblasti českej, moravskej a slovenskej bibliografie. V neposlednom rade malo podujatie veľký význam aj pre prezentáciu kraja, regiónu, v ktorom pôsobí Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene. Účastníci kolokvia mali bohatý pracovný a kultúrny program. Navštívili aj historické mesto Banskú Štiavnicu (5. 10. 2008), kde okrem prehliadky mesta navštívili aj Slovenské banské múzeum. Prezreli si mesto Zvolen, Zvolenský zámok, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene (6. 10. 2008). Kolokvium prišli pozdraviť zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja a primátor mesta Zvolen p. Ing. Miroslav Kusein. Kolokvium finančne podporili aj firma LANius, s. r. o., Tábor a firma SOMI Systems a. s., Banská Bystrica.