Preskočiť navigáciu

Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Banskobystrického kraja participovala na príprave XII. ročníka odborného seminára akademických knižníc Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických podmienkach a špecifické požiadavky používateľov v období hospodárskej krízy, ktorý sa uskutočnil 24. apríla 2012 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.