Preskočiť navigáciu
V dňoch 10.-11. septembra 2018 sa v krajskej knižnici uskutočnil teoreticko-praktický tréning Práca s používateľmi knižnice v rámci projektu Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia 2. Účastníkmi boli odborní zamestnanci verejných knižníc Banskobystrického kraja. Cieľom kurzu bolo zlepšenie a zefektívnenie komunikácie s používateľmi knižnice, zlepšenie kvality vzťahov na pracovisku i mimo neho, naučiť sa technikám asertívneho správania, zvládania konfliktov, identifikovať jednotlivé typy manipulácie a naučiť sa stratégiám na ich elimináciu. Lektorkou bola PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.

 
PODUJATIE Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL
FOND NA PODPORU UMENIA - HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU
 
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu