Preskočiť navigáciu
V septembri – novembri 2017 sa realizuje päť teoreticko-praktických stretnutí s praktickými cvičeniami, tvorba biblioterapeutického projektu a programu  v rámci projektu Základy biblioterapie pre knihovníkov, ktorý ako hlavný partner z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Lektorkou kurzu bude doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD. z Katedry liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odborníčka v biblioterapii. Kurz je určený knihovníkom verejných knižníc SR, je zameraný na literárne umenie vo výchove a v terapii, poetoterapiu, paremiologickú terapiu, vývin čitateľského záujmu, výber literárnych žánrov, prácu s príbehom a tvorbu biblioterapeutických stretnutí. Kurz základy biblioterapie sa zameria na posilňovanie zručností z tejto oblasti prostredníctvom vzdelávania a praktických cvičení. 
PROJEKT Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL
FOND NA PODPORU UMENIA - HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu