Preskočiť navigáciu
V septembri – novembri 2017 sa realizovalo päť teoreticko-praktických stretnutí s praktickými cvičeniami, tvorba biblioterapeutického projektu a programu  v rámci projektu Základy biblioterapie pre knihovníkov, ktorý ako hlavný partner z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Lektorkou kurzu bola doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD. z Katedry liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odborníčka v biblioterapii. Kurz absolvovalo 43 knihovníkov verejných knižníc SR, bol zameraný na literárne umenie vo výchove a v terapii, poetoterapiu, paremiologickú terapiu, vývin čitateľského záujmu, výber literárnych žánrov, prácu s príbehom a tvorbu biblioterapeutických stretnutí. Knihovníci si posilnili zručnosti z tejto oblasti prostredníctvom vzdelávania a praktických cvičení. 
Publikácia Základy biblioterapie pre knihovníkov (pdf, 925 kb)
PROJEKT Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL
FOND NA PODPORU UMENIA - HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu