Preskočiť navigáciu

24. - 25. októbra 2016 sa uskutočnili teoreticko-praktické tréningy Prezentačné zručnosti I., II. v rámci projektu Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia. Lektorkou bola Mgr. Veronika Maňková z Akadémie vzdelávania v Banskej Bystrici. Cieľom kurzu bolo zlepšenie prezentačných zručností pri realizácii kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre verejnosť a odborných podujatí pre knihovníkov. Zúčastnili sa ho odborní zamestnanci verejných knižníc Banskobystrického kraja - knihovníci, ktorí realizujú kultúrno-vzdelávacie podujatia a vedúci zamestnanci knižníc.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Projekt Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu