Preskočiť navigáciu

Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov v spolupráci s Univerzitnou knižnicou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zorganizovala dňa 10. mája 2011 pre svojich členov v rámci cyklu podujatí zameraných na interné vzdelávanie knihovníkov prednášku na tému "Riešenie konfliktných situácií". Podujatie sa uskutočnilo vo Vzdelávacom centre UK UMB a prednášateľkou bola doc. PhDr. Jitka Oravcová, PhD. z Katedry psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Podujatia sa zúčastnilo 37 knihovníčok z rôznych typov knižníc.