Preskočiť navigáciu
29. októbra 2013 sa uskutočnilo Metodické  školenie ku programu KIS MaSK pod záštitou Slovenskej národnej knižnice v Martine v spolupráci s krajskou knižnicou. Školenie bolo určené pre užívateľov knižnično-informačného systému pre malé a stredné knižnice, ale aj záujemcov o KIS MaSK. Program KIS MaSK prezentovali a na otázky účastníkov odpovedali pracovníci SNK v Martine Ing. Emil Rišian, PhDr. Anna Kucianová, PhD., Mgr. Erika Poloncová, Mgr. Marta Jahnátková a Ing. Viera Matejčíková.