Preskočiť navigáciu

Firma LANius, s.r.o., Tábor v spolupráci s krajskou knižnicou organizovali "Seminár užívateľov systému Clavius vo verejných a  špeciálnych knižniciach SR"  v dňoch 16. a 17. septembra 2009. Cieľom celoslovenského seminára,  okrem iného,  bolo zintenzívniť využívanie spoločného systému Clavius v plnom rozsahu a skvalitniť fungovanie systému v zmysle požiadaviek knižníc, ale najmä používateľov knižnično-informačných služieb.