Preskočiť navigáciu
Krajská knižnica organizuje v septembri – novembri 2017 v čase 8.30 - 15.00 hod. päť teoreticko-praktických stretnutí s praktickými cvičeniami, tvorba biblioterapeutického projektu a programu  v rámci projektu Základy biblioterapie pre knihovníkov, ktorý ako hlavný partner z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Lektorkou kurzu bude doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD. z Katedry liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odborníčka v biblioterapii.
Kurz je určený knihovníkom verejných knižníc SR, je zameraný na literárne umenie vo výchove a v terapii, poetoterapiu, paremiologickú terapiu, vývin čitateľského záujmu, výber literárnych žánrov, prácu s príbehom a tvorbu biblioterapeutických stretnutí. Kurz základy biblioterapie sa zameria na posilňovanie zručností z tejto oblasti prostredníctvom vzdelávania a praktických cvičení.
FOTOGALÉRIA
Kurz je určený pre záväzne prihlásených účastníkov.
Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia.
Kontakt: Mgr. Lenka Malovcová, mail: lenka.malovcova@kskls.sk, tel: 045/5331863

PROJEKT Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL
FOND NA PODPORU UMENIA - HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU
 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu
 

Pozvánka na kurz Základy biblioterapie pre knihovníkov 

Stiahnite si pozvánku (jpg, 580 kb)