Preskočiť navigáciu
Od 21. marca 2018 do 12. apríla 2018 sa uskutočnili tréningy improvizácie Imrovizuj!súťaž Impro Cup. Podujatie bolo určené študentom stredných škôl. Tréningy viedla odborná lektorka Mgr. Monika Necpálová.
 
Zámerom knižnice bolo v rámci projektu Improvizuj! zrealizovať vzdelávacie aktivity, tréningy improvizácie pre tínedžerov z viacerých stredných škôl a záverečnú súťaž Impro Cup, v ktorej si študenti overili nadobudnuté schopnosti. Projektové aktivity zvýšili vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť zúčastnených študentov, pomôžu pri príprave na maturitné skúšky, pri hľadaní zamestnania, pri sebapresadení sa a podporia u študentov občiansky aktivizmus. Cieľom projektu bolo zvýšenie návštevnosti knižnice tínedžerskou verejnosťou a propagácia knižnice ako modernej inštitúcie, ktorá môže koexistovať so školou. Hlavnými projektovými aktivitami bolo 5 tréningov improvizácie, ktorých sa zúčastnili študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Strednej zdravotníckej školy, Strednej priemyselnej školy dopravnej, Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene a Konzervatória PinkHarmony. Vyvrcholením tréningov bola súťaž Impro Cup, v ktorej si študenti, účastníci tréningov, overili nadobudnuté schopnosti a súťažili medzi sebou v družstvách. Každé družstvo reprezentovalo svoju školu. Do publika boli pozvaní spolužiaci súťažiacich. Cieľovými skupinami projektu boli študenti stredných škôl.  
 
PODUJATIE Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL
FOND NA PODPORU UMENIA - HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU
 
Projekt Improvizuj! podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu