Preskočiť navigáciu
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra zakúpila v rokoch 2017-2018 v rámci projektu Novými knihami k čitateľskej gramotnosti 1 197 nových kníh vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Čitatelia knižnice nájdu nové tituly krásnej a odbornej literatúry pre deti a dospelých na všetkých oddeleniach knižnice. Novinky z krásnej literatúry pre deti a dospelých sú neustále vypožičané a rezervované, záujem o nové tituly má vzrastajúcu tendenciu. Nové knihy z odbornej literatúry pre deti a dospelých rozšírili ponuku študijných materiálov pre žiakov základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl, ale aj pre voľnočasové aktivity. Krajská knižnica získala v rámci projektu na nákup nových kníh dotáciu 10 000 €.
 
Nákup nových kníh z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.
 
Fond na podporu umenia
 

Nákup nových kníh v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra