Preskočiť navigáciu
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra zakúpila v roku 2016 v rámci projektu Nové knihy, noví čitatelia 958 nových kníh vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Čitatelia knižnice nájdu nové tituly krásnej a odbornej literatúry pre deti a dospelých na všetkých oddeleniach knižnice. Najviac získaných titulov je z odbornej literatúry pre dospelých, kde sa knižnica snaží poskytnúť dostatok študijných materiálov pre študentov stredných a vysokých škôl, ale aj množstvo kníh pre voľnočasové aktivity. Novinky z krásnej literatúry pre deti a dospelých sú neustále vypožičané a rezervované, záujem o nové tituly má vzrastajúcu tendenciu. Krajská knižnica získala v rámci projektu na nákup nových kníh dotáciu 10 000 €.
 
Nákup nových kníh z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.
 
Fond na podporu umenia
 

Nákup nových kníh v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra