Preskočiť navigáciu

Knižnica vo fotografii

Bezbariérový prístup


Bezbariérový prístup

Schodisková plošina pre imobilných používateľov (príchod k plošine zo zadnej strany dvora)
Original