Preskočiť navigáciu
Od 17. do 30. septembra 2018 sa v krajskej knižnici uskutočnili sprievodné aktivity v rámci celoeurópskeho podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Tento rok sa nieslo pod heslom Zdieľané dedičstvo a bolo spojené s oslavou Európskeho roka kultúrneho dedičstva. V krajskej knižnici sa pri tejto príležitosti uskutočnili viaceré podujatia a sprievodné akcie: výstava kníh regionálnych autorov z fondu knižnice Literárne osobnosti regiónu, sprístupnenie priestorov knižnice s výkladom o histórii budovy Remeselnícky dom – príbeh budovy, predstavenie najznámejších prameňov minerálnych vôd regiónu spojené s ich ochutnávkou Minerálne pramene zvolenského regiónu, prednáška pre širokú verejnosť z cyklu Literárne osobnosti regiónu venovaná Ľudovi Zelienkovi a jeho tvorbe, besedy pre deti Čaro ľudovej rozprávky a Rozprávky J. C. Hronského z cyklu Literárne osobnosti regiónu.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018


Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018

Prednáška venovaná Ľudovi Zelienkovi a jeho tvorbe
Original