Preskočiť navigáciu
14. februára 2018 sa v krajskej knižnici uskutočnil vedomostný kvíz pre žiakov ZŠ zameraný na protidrogovú prevenciu Drogy, to teda nie!  Kvíz bol určený pre žiakov 9. ročníka základných škôl. Súťažiť mohli aj žiaci v publiku, ktorí boli za rýchlu a správnu odpoveď  odmenení knihou. Vedomostný kvíz prebiehal pod dohľadom odbornej poroty,  porotcami boli - inšp. Jozef Michalík (zástupca Mesta Zvolen a Mestskej polície), Mgr. Ladislav Lietava (Okresné riaditeľstvo policajného zboru Zvolen), Mgr. Sylvia Tichá (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene) a Mgr. Adriana Sojaková (Krajská knižnica Ľudovíta Štúra). Prvé miesto získali žiaci IX. ZŠ, druhé miesto patrí žiakom V. ZŠ a na treťom mieste sa umiestnili žiaci I. ZŠ. Všetci súťažiaci svojimi vedomosťami vzorne reprezentovali svoju školu. Ceny pre víťazov venovalo Mesto Zvolen.

Drogy, to teda nie!


Drogy, to teda nie!

Vedomostný kvíz Drogy, to teda nie! (porota s ocenenými súťažiacimi)
Original